گالری عکس

 جلسه اظهار نظر و تبادل اطلاعات انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان
  جلسه اظهار نظر و تبادل اطلاعات انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان

  جلسه اظهار نظر و تبادل اطلاعات انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان
 جلسه اظهار نظر و تبادل اطلاعات انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان
 جشن عید سعیدقربان در اتن که از طرف انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان برگزار گردید
 جشن عید سعیدقربان در اتن که از طرف انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان برگزار گردید

جشن عید سعیدقربان در اتن که از طرف انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان برگزار گردید


جشن عید سعید فطر در اتن که از طرف انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان برگزار گردید


جشن عید سعید فطر در اتن که از طرف انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان برگزار گردید

رحيمى برنده مسابقه جنګ براى صلح شد

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου